Novice Društvo Člani Članki Galerija Povezave Kontakt

Klic v nujnem primeru na tel. št. 112
Alarmiranje
Delo z gasilniki
Kako ravnati ob požaru na objektu
Kako ravnati ob požaru v naravi
Kako ravnati ob potresu
Gasilstvo v Sloveniji

Pridružite se nam na facebooku!

O DRUŠTVU
KRONIKA GASILSKEGA DRUŠTVA POLENŠAK

Gasilsko društvo Polenšak je bilo ustanovljeno leta 1934. Ustanovljeno je bilo na pobudo takratnega šolskega upravitelja g. Franca Vičarja, kateri si je veliko prizadeval za obstoj in napredek društva.

Prvi gasilski odbor so sestavljali naslednji člani:

 • Franc Vičar - šolski upravitelj - predsednik
 • Jožef Cvetko - Bratislavci - podpredsednik
 • Alojz Šegula - Polenci - blagajnik
 • Janko Toplak - Polenci - tajnik
 • Adolf Gracer - Polenšak - poveljnik
 • Vinko Majcen - Bratislavci - preglednik računov
 • Franc Janžekovič - Polenci - preglednik računov

Iz dobička prirejene tombole so nabavili prvo ročno brizgalno, nekaj bluz, pasov, šlemov in nekaj najnujnejšega orodja. Prostor kjer se je to hranilo je odstopil član g. Franc Šori, tedanji orodjar. Na njegovem vrtu so se prirejale tombole in prireditve.

Požari, ki so bili na našem področju pogosti so odbor in članstvo prisilili, da so v letu 1939 nabavili novo motorno brizgalno. V blagajni ni bilo dovolj denarja, zato sta g. Franc Fras in g. Martin Tuš zastavila svoje posestvo. Članstvo je s časom naraščalo in porodila se je zamisel za izgradnjo gasilskega doma. Gradnja gasilskega doma se je pričela v letu 1950 na pobudo takratnega predsednika g. Janka Hojnik. Dom je bil pod streho leta 1951. V tem času je bil nabavljen tudi vprežni voz za prevoz orodja. Prvo razvitje prapora je bilo 1957, v letu 1959 pa je bila nameščena električna sirena. Čeprav je bilo velika dela po gospodarski strani je bila večja skrb tudi za usposabljanje članov. Potreba je nastala po novi brizgalni, zato je bila v letu 1971 nabavljena 500 l brizgalna Rosenbauer. Za prevoz gasilskega orodja, opreme ter gasilcev se je v letu 1972 na pobudo takratnega poveljnika g. Antona Kozar kupil rabljen gasilski avtomobil GAZ 450.

Dom je bil premajhen za vse dogodke, ki so se v njem izvajali, zato se je leta 1978 pričelo z gradnjo prizidka - konferenčne sobe in sanitarij.

V letu 1981 je bil v društvo pripeljan nov avtomobil Kombibus TAM 75 A in v letu 1984 ob slavju 50 obletnice društva organiziran tudi dan gasilcev Gasilske zveze Ptuj.

Vsako leto se je kupilo nekaj gasilskega orodja in opreme. Že več let pa je bila velika želja - nabava nove gasilske avtocisterne. Plan se je uresničil leta 1990, vendar le delno, saj se je zaradi slabše finančne situacije nabavila od poklicne brigade Maribor poškodovana avtocisterna TAM 170-T-14, katero je društvo popravilo s pomočjo delavcev iz delavnic gasilske zveze Ptuj. Z nabavo cisterne je bilo potrebno garažo tudi ogrevati, zato se je v letu 1993 kupila peč Termogen in se s tem rešil tudi problem zakajene dvorane v zimskem času.

Prav tako je bil tudi v istem letu za častnega poveljnika imenovan naš dolgoletni poveljnik g. Anton Kozar.

Dom je z leti klical po obnovi. Kot prvo je bilo v letu 1994 na vrsti ostrešje in zamenjava kritine, naslednje leto obnova notranjosti dvorane in zamenjava oken in tako v letu 1996 zaključena obnova z novo fasado. Fasada je bila polepšana s sliko zavetnika gasilcev Florjanom, katerega je brezplačno narisal domačin Janko Slana iz Polenc.

Ob obnovljenem domu je manjkal še obnovljen simbol društva - to je prapor, ki je bil razvit na prireditvi leta 1997. Odslužilo je tudi vozilo za prevoz opreme in gasilcev, tako, da je bil v letu 1999 nabavljen novi Renault Master. Ni pa bilo pozabljeno na kulturno dediščino. Prvo prevozno sredstvo - voz sta obnovila Ruda in Janko Slana iz Polenc.

Prvič v delovanju PGD Polenšak je bila v letu 2002 organizirana ekskurzija, oziroma izlet članov, ogled in delovanje gasilske brigade v Ljubljani. Vsako leto se na lep način počasti zavetnika gasilcev Svetega Florjana. V paradi se odkoraka v cerkev k sveti maši in potem na družabno srečanje v gasilski dom. V gasilskem domu ima tudi svoje mesto kipec svetega Florjana, katerega je podaril in blagoslovil farni župnik g. Slavko Štefko.

Ob 70 obletnici društva pa je bila svečana predaja GVC 16/24 MAN z nadgradnjo ter z vso opremo.

Organi Prostovoljnega gasilskega društva Polenšak, od 2018 do 2023:

Upravni odbor

 • Predsednik: Jože Brumen
 • Podpredsednik: David Cvetko
 • Tajnik: Danijel Železnjak
 • Blagajnik: Marija Kekec
 • Član - gospodar: Stanko Plohl
 • Član - vodja mladine: Zvonko Čuš
 • Članica - vodja članic: Iris Fras
 • Član - vodja veteranov: Jože Munda

Poveljstvo

 • Poveljnik: Bogdan Vršič
 • Namestnik poveljnika: Jože Vršič
 • Podpoveljnik: Andrej Rižnar
 • Pom. pov. za zaščito dihal: David Majcen
 • Pom. pov. za radijske zveze: Zlatko Hojnik
 • Pom. pov. za prvo pomoč: Stanko Rakuša
 • Glavni strojnik: Vinko Cvetko
 • Orodjar: Tadej Starčič

Nadzorni odbor

 • Predsednik: Vinko Megla
 • Član: Srečko Kuhar
 • Član: Damjan Šimenko

Disciplinska komisija

 • Predsednik: Jože Kekec
 • Član: Iris Fras
 • Član: David Cvetko

Komisije društva

Komisija za odlikovanja in priznanja:
 • Predsednik: Jože Hojnik
 • Član: Jože Brumen
 • Član: Bogdan Vršič
Komisija za delo s članicami:
 • Iris Fras
Komisija za delo z mladino:
 • Zvonko Čuš
Komisija za izobraževanje in vodja pionirjev:
 • Tamara Ornik, Danijel Železnjak, Stanko Rakuša
Komisija za delo z veterani:
 • Jože Munda
Komisija za zgodovino:
 • Jože Hojnik
Praporščak:
 • Stanko Rakuša

 

Dokumenti

Statut Prostovoljnega gasilskega društva Polenšak (.pdf)

Pravilnik o disciplinskem postopku Prostovoljnega gasilskega društva Polenšak (.pdf)

Pravilnik o organizaciji poslovanja Prostovoljnega gasilskega društva Polenšak (.pdf)

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju Prostovoljnega gasilskega društva Polenšak (.pdf)

  Na vrh    
 
 
     
 
   
Novice | O društvu | Člani | Članki | Galerija | Povezave | Kontakt