Novice Društvo Člani Članki Galerija Povezave Kontakt

Klic v nujnem primeru na tel. št. 112
Alarmiranje
Delo z gasilniki
Kako ravnati ob požaru na objektu
Kako ravnati ob požaru v naravi
Kako ravnati ob potresu
Gasilstvo v Sloveniji

Pridružite se nam na facebooku!

GASILSTVO V SLOVENIJI
Na splošno o gasilcih

Gasilci se ločimo na prostovoljne in poklicne. Prostovoljni gasilci smo organizirani v PGD-je (Prostovoljna gasilska društva), ki jih je v Sloveniji približno 1400. Poklicni gasilci so organizirani v IGD-jih (Industrijskih gasilskih društvih) in poklicne gasilske brigade. Poklicne gasilske brigade so v Sloveniji samo v večjih mestih (Ljubljana, Maribor...). Manjša mesta imajo PGD-je z poklicnim jedrom (nekaj poklicnih gasilcev). Vsi skupaj, delujemo pod okriljem Gasilske zveze Slovenije.

Prostovoljno gasilstvo je značilno za: Slovenijo, Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Portugalsko, Švico, Liechtenstein. Druge države kot so Velika Britanija in Latvija imajo samo poklicne gasilce. Na Danskem zagotavljajo požarno varnost privatna podjetja, ki jih izberejo lokalne skupnosti. Na Madžarskem, sicer imajo 1000 PGD-jev vendar je od teh samo 40 operativno sposobnih (oz. imajo poklicno jedro), tako da požarno varnost zagotavljajo poklicni gasilci.

Naloga gasilcev je gašenje požarov, vendar se število požarov z leti zmanjšuje, kar je posledica boljše preventive in osveščanja prebivalcev. Povečuje se število naravnih, prometnih in drugih nesreč.

Naloge gasilcev:

Reševanje

Reševanje je primarna naloga gasilcev in pomeni preprečiti neposredno življenjsko ogroženost oseb ali živali.

Gašenje

Gašenje je najstarejša naloga gasilcev. Za gašenje različnih požarov se uporabljajo različna tehnična sredstva.

Varovanje

Varovanje predstavljajo požarne straže na prireditvah, redno preverjanje hidrantnega omrežja in izvajanje preventive.

  Na vrh    
 
 
     
 
   
Novice | O društvu | Člani | Članki | Galerija | Povezave | Kontakt